Erik Petersen - Skrotsymfoni
Presentation Varieté Velociped Skrotsymfoni Bilder / Video Låttexter Kontakt Företag / Events Recensioner

Trombonist spelar skrot-slide-radio
Foto: Jan Lindmark

I Erik Petersens Skrotsymfoni spelar cykeln i skön harmoni med kontrabasen. Trädgårdsstolen duellerar med skidan med uppbackning av brass och timpani. På ett givet taktslag lämnar förste klarinettisten sitt instrument på stolen och banar sig väg genom orkestern för att spela på kofot och stämda skiftnycklar. Trombonisten finner sig spelande Skrot-slide-radio (se bild).

År 1999 samlade Erik Petersen sin arsenal av stämda och preparerade bruksföremål till ett halvtimmeslångt verk för symfoniorkester och skrot.

Skrotsymfoni var ett beställningsverk för Norrlandsoperans symfoniorkester. Uruppförandet, år 2000 gav klang och jubel. Särskilt hyllad blev tredje satsen: "Underbart vacker ... där solisten Erik Petersen på vattenstämda glas formade slingor av harmoniska teman och klanger..." (Bengt Hultman, VK)

Verket sändes som Månadens Konsert i SVT, och har spelats mer än 50 gånger med symfoniorkestrar i Sverige, Norge och Bulgarien. Erik Petersen är själv skrotsolist, mäktigt uppbackad av stor orkester

Överraskningarna är många, det är poesi och galenskap i skön blandning.

För att få ett smakprov av Skrotsymfoni i form av ett videoklipp: Gå in på Bilder/Video i menyn.